A felújított belső vár – Nagyvázsony 3. rész

Sorozatunk 3. részében körbejárjuk a részlegesen felújított belső várat. (Kinizsi Pál legendája a Balaton-felvidéken – Nagyvázsony 1. rész és A Kinizsi-vár története – Nagyvázsony 2. rész)  Amint elkészülnek a belső termek is, akkor visszatérünk bemutatni azokat is.

A várba a felújított barbakánon keresztül juthatunk be. A középkori erődített települések vagy várak fontos része az előretolt kapuerőd, azaz a barbakán. A barbakán általában különálló, árokkal körülvett erős torony, csapóhíddal és egy vagy több kisebb őrtoronnyal. A barbakán feladata a település vagy erődítmény főkapujának védelme. Formájuk szerint lehetnek kör, négy- vagy sokszög alakúak. Sajnos a falakra még nem lehetett 2022 nyarán felmenni, de reméljük, hogy a teljes átadó után minden zegzugos része bejárható majd Kinizsi erőditményének.   

A hivatalos bejutás a várba Kinizsi vigyázó szemei alatt a főkapun keresztül történik. Persze vannak akik egy viharos hajnalon pár évtizeddel ezelőtt megpróbáltak a várba alternatív utakon is betörni… A 90-es években az IBUSZ szervezésében nagyszabású várjátékok voltak a Nagyvázsonyi Kastélyszálló és a vár közötti szabad területen. Itt csapott össze a magyar huszárok maroknyi lelkes csapata a labancok félelmetes seregével… Persze az atillába öltözött (Az atilla egy magyar, választékosan szőtt zubbony vagy rövid öltöny, melyet zsinórokkal vagy gombokkal díszítenek. Történelmileg ez a huszárok, a magyar lovasság öltözékének volt a része.) csapat rendre legyőzte a császári hadakat… Talán ezt az akkori Balatoni portyázáson/nyaraláson lévő osztrák családok történelmi nevelésének szánták a rendezők…  

Kicsit elkanyarodtunk a történetünktől ami arról szól, hogy az összecsapás előtti éjszakán egy lelkes huszárokból és filmesekből álló csapat a villámfényes hajnalon jó ötletnek tartotta, megtekinteni az akkor még elég romos állapotban lévő várat. Mivel a kaput előző éjjel a “labanc seregek” eltorlaszolták, így a csapat az északi falon és a vár árkon keresztül próbálta bevenni az erődítményt… Ez elsőre jó ötletnek tűnt. Persze ugrani mindig egyszerűbb mint mászni… Ez  a várfalaknál is így van… Szóval, a csapat miután bejárta a torony körüli fallabirintust, rájött, hogy kifelé segítség nélkül nem fog tudni kijutni… Szerencsére a hajnalba munkába igyekvő helyi ember szerzett egy létrát… Így délelőtt az összecsapásra már a huszárok teljes létszámban lovagolhattak ki a kastélyparkban lévő csatatérre.   

Fotó: NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft.

Mivel 1762-ben a Zichyek felépíttették a patak túl partján új kastélyukat, így a vár teljesen elvesztette jelentőségét. Egyedül a lakótoronyban laktak még kiöregedett cselédek. A 18. század végére már csak lakótornyát találták jó állapotban, ám nem sokkal ezután földrengés, majd 1857-ben tűzvész tett kárt a toronyban. Keleti homlokzata teljes hosszában megrepedt, ráadásul a tűzvészben tetőzete is odaveszett, amelyet később pótoltak Rómer Flóris szorgalmazására. 

A századfordulón palotájának emeleti magas falcsonkja is ledőlt. Ilyen állapotban kezdődött meg 1954 és 1960 között a régészeti feltárása és megóvása, a Veszprém Megyei Tanács Idegenforgalmi Hivatala szervezésében. 2005-ben újabb feltárásokat végeztek. 2013-ban a lakótorony veszélyes állapotára tekintettel az MNV és a KÖH engedélyt adott annak helyreállítására, ami meg is történt.

A várat jelenleg a nagyvázsonyi önkormányzati tulajdonú Nagyvázsonyi Kinizsi Kulturális és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. üzemelteti, melynek vezetője a mindenkori várnagy. 

A várat 2017-től kezdődően a Nemzeti Várprogram keretében elkezdték felújítani. A megújult és épületrészek részleges visszaépítésével kiegészített várat 2022. április 15-én nyitották meg. A projekt megvalósítását a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit kft. végezte. A fejlesztés célja a vár történeti tereinek részleges rekonstrukciója és a korabeli életet bemutató kiállítási tartalom fejlesztése, a várat, vár urát és úrnőjét övező legendák bemutatása, turisztikai szolgáltatások bővítése, egyedi turisztikai élményelemek kialakítása a nagyvázsonyi Kinizsi-várban.

A kivitelező SZ-L Bau Kft az alábbi munkákat végezte el:

  • a vár bejárati szakaszán egy terméskő burkolatú új út épült;
  • a várfalon a kőfalak felülvizsgálata után injektálásos szerkezet megerősítést végeztek, majd kiegészítések is készültek;
  • az ötszintes lakótorony teljes külső homlokzati beállványozása után teljes mértékű felújítás következett, és a meglévő kőelemek kiegészítésre kerültek
  • A vár épülete rendezvény- és kiállítóterekkel, vetítőteremmel és mosdóblokkal bővült;
  • a vár faszerkezetű nyílászáróit a kőtokokkal együtt felújították és kiegészítették: új nyílászárók is készültek egyedi acélszerkezetű tokokkal, tölgy és üveg szárnyakkal;
  • az évszaktól független látogatás jegyében fejlesztették a fűtést: a földszinti és az emeleti terekben padló-, fal- és mennyezetfűtés került épült ki, ugyanakkor a nagytermet modern légtechnikai rendszerrel látták el;
  • a vár és a mellette álló kápolna egyaránt új csapadék- és szennyvízelvezetést kapott;
  • a várhoz tartozó fogadó épületben pénztárt, kávézót és mosdókat alakítottak ki.

A felújítás nem mindenkinek nyerte el a tetszését. 2022 nyarán még csak részleges felújításról beszélhetünk, hiszen csak a belső udvarba lehet jelenleg bemenni. Az épületek belső berendezése még folyamatban van. Az tény, hogy a várnak a tornyot és a barbakánt leszámítva inkább csak az alapjai maradtak meg. Innét kellett a felújítást elvégezni. Így volt egy olyan koncepció is, hogy a visszaépített részek valamilyen mértékben különüljenek el a történelmi megmaradt falrészletektől. de mint írtam, itt sok minden nem maradt meg az eredeti várból…

Megelőlegezve a bizalmat a 21. század várépítőinek, mire véglegesnek mondhatjuk a felújítást, talán a kedélyekkel együtt a vár vonalai is “kisimulnak”. 

És külön köszönet Kinizsi Pálnak és a várépítőknek, hogy számomra is találtak egy megfelelő helyet… De az is lehet, hogy csak a 90-es évekbeli várárokba való betörésünkről emlékeztek meg a jelenkkor építői…:)

A várárok, ahol a huszárokkal együtt „fogságba” kerültünk…

Élmény és fotó: Farkas Attila / gogogo.hu

Térkép: Nagyvázsony

Információ: wikipedia, szlbau.hu, NÖF