Stratégia

A HungaroControl vállalati stratégiája az üzleti sikeresség mellett az önállóság hosszú távú megőrzését tűzte ki célul. Az európai légiközlekedési iparág újfajta versenyhelyzetére komplex üzleti stratégiával válaszolt.

Küldetésünk

Az európai légtér egységesítési folyamatában a HungaroControl a fejlődés, valamint a szolgáltatók és nemzetek közötti együttműködés lehetőségeit keresi és kezdeményezi, azokban szakértelmére alapozva a magyar légiközlekedés és az európai állampolgárok számára valódi hozzáadott értéket teremt.

Repülésbiztonság

A HungaroControl működése során a repülésbiztonság megfelelő szintjének szavatolása feltétlen elsőbbséget élvez a kereskedelmi, üzemeltetési, környezeti, illetve társadalmi szempontokkal szemben.

Ennek megfelelően a HungaroControl számára a légiforgalom biztonságos áramlásának megteremtése és fenntartása szakmai és etikai szempontból alapvető fontosságú stratégiai cél.

Az európai kihívásokra adott válasz

Az európai légiközlekedési rendszer működését továbbra is az „Egységes Európai Égbolt” program, illetve elemi tényezője, a funkcionális légtérblokk koncepció határozza meg, amely a léginavigációs szolgáltatók közötti együttműködés fokozásán keresztül a szolgálatok hatékonyságát, színvonalának javítását és a költségek csökkentését kívánja presszionálni.

A Társaság stratégiai célja intézményi kötöttségek nélküli, közös érdek mentén, hatékony, a piaci folyamatokon alapuló, pozitív hozzáadott értékkel rendelkező két- vagy többoldalú együttműködések kialakítása. A HungaroControl a magyar légiforgalmi irányítás és a magyar légiközlekedés szakmai és gazdasági érdekeinek érvényesítése céljából, a nemzetközi folyamatok aktív formálójaként kíván fellépni.

Üzleti stratégia

A HungaroControl stratégiai célja az önállóság megőrzése mellett a gondos tervezési eljárás eredményeként létrejött pénzügyi-gazdasági stabilitás hosszú távú fenntartása az Európai Unió által támasztott teljesítménycéloknak hosszú távon is megfelelő módon. A Társaság ezért maximálisan törekszik arra, hogy vállalkozási tevékenységei nyereségesek legyenek.

Az új üzleti stratégiában a társaság négy fő stratégiai üzleti egységet alakított ki, amelyek a HungaroControl által végzett legfőbb tevékenységek köré épülnek. Ezek az üzleti egységek az Útvonalirányítási (En-route), a Terminálirányítási, a Szimulációs és a Képzési üzleti egység.

Annak érdekében, hogy a HungaroControl versenyképességét növelni tudja, szervezeti szinten is jelentős erőfeszítéseket tesz. Így a társaság három kulcsfontosságú funkcionális területet azonosított, amelyek a stratégiai üzleti egységek tevékenysége szempontjából kritikus infrastruktúrát kezelnek, meghatározó erőforrásokkal gazdálkodnak, meghatározó jelentőségűek a vállalat egésze szempontjából. A kiemelt funkcionális területek: Technológia, Emberi erőforrások, Nemzetközi kapcsolatok.