Országgyűlés e döntéssel felkérte a kormányt, hogy hozzon létre a keretstratégia érvényesítését, megvalósítását elősegítő, a fenntartható fejlődés ügyét érintő kormányzati döntések koordinációjáért felelős államtitkárokból álló testületet. Továbbá a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesítésére Magyarországon vezették be elsők között az ombudsman intézményét. Jelenleg ombudsman helyettesi rangban jog- és érdekvédelmi feladatokat lát el, olyanokat, amelyek a jövő nemzedékek életét érintik. De hogy néz ez ki a mindennapi mechanizmusokban? Ezek az értékek csak közös, nemzeti és nemzetközi összefogással őrizhetők meg a jövő generációk számára. Az összefogás nemzetközi szinten az államok közötti együttműködést takarja, politikai, gazdasági és társadalmi téren egyaránt. Brüsszeltől mi is kaptunk támogatást a fenntarthatóság hazai megteremtéséhez. A fenntarthatóság saját gyermekeink élhető jövőjéről szól. Arról, hogy értékeinket megóvjuk, és a lehetőségek figyelembevételével gyarapítsuk az utánunk következő generációk számára. Úgy kell ma élnünk, hogy holnap és az után is élhető legyen ez a bolygó. A felelősség korántsem csak egy intézményé, egy hivatalé, az üzleti életnek és a civileknek is fontos szerepük van. Változtatnunk kell, mindannyiunknak, együtt.