Ha rendszeresen jelentkező, rutinszerűen megoldandó feladattal találjuk szembe magunkat, könnyen elboldogulunk. De mit teszünk akkor, ha az élet szokatlan, váratlan problémák elé állít bennünket? A bonyolult helyzetek gyors felismerését és az újszerű, ötletes megoldási lehetőségek megtalálását hívjuk kreativitásnak.

De kit is tartunk kreatívnak? Azt, aki találékony, leleményes, ötletes vagy éppen csavaros eszű és gyors áttekintő képességgel rendelkezik? Jól konkretizálható a kreativitás megléte például a költők vonatkozásában, ami a találó versrímek keresésében és kiválasztásában nyilvánul meg. A különböző logikai, fejtörő feladványok megoldása során talán még inkább megnyilvánulnak a kreativitás ismérvei, ugyanis egy sor lehetséges változatot kell végiggondolni, amíg eljutunk a megoldáshoz.

Az internetes vizuális kultúra elterjedése miatt felértékelődik a kreativitás szerepe. Ma már egyre több szakma igényli a gyors és kreatív problémamegoldó képességet. De hogy mely nemzetek kreatívak, azt jól mutatja az egy évben bejegyzett találmányok száma is. Egymillió lakosra vetítve Magyarország 70, a jelenleg világelső Dél-Korea viszont 1800 szabadalmi bejelentéssel büszkélkedhet. Az elmúlt évben mi magyarok összesen 700 új szabadalmi bejelentést tettünk.

Ma már a legtágabb értelemben véve bármely mindennapi cselekvésünk lehet kreatív jellegű,  jóformán valamennyi szakterületre – divatra, mérnöki teljesítményre, építészeti megoldásra, oktatásra – vonatkozhat. De szerepe van az emberi kommunikációban is,: a gesztikulálás teszi kreatívabbá a mondanivalónkat. Így a kreativitás egyéniségünk egyik legösszetettebb kifejezőeszköze.