Klímaváltozás, környezeti pusztulás, népességfogyás, kiapadó energia- és nyersanyagforrások. Vajon milyen világot, milyen Magyarországot hagyunk örökül az utánunk következő nemzedékeknek? A fenntartható fejlődés arról szól, hogy közös értékeinket és a boldogulás lehetőségét megőrizzük a következő generációk számára is. Magyarország nagy előrelépést tett ezen a téren: az Országgyűlés 2013 márciusában ellenszavazat nélkül elfogadta a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégiát, a magyar nemzet hosszú távú fennmaradását célzó cselekvési programot. Miről szól ez a stratégia? Minden stratégia annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle. Ezért az Országgyűlés felkérte a kormányt: hozzon létre egy olyan, államtitkárokból álló testületet, amely a keretstratégia érvényesítését, megvalósítását segíti elő, és felel a fenntartható fejlődés ügyét érintő kormányzati döntések koordinációjáért. A stratégia 12 évet ölel át, amelyben felmérik a rendelkezésre álló természeti erőforrások állapotát, valamit meghatározzák azon irányokat, amelyek segítségével gyermekeinknek, unokáinknak egy olyan világot hagyhatunk örökül, amelyben ők is boldogulhatnak majd. A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, a fenntartható jövő megteremtése közös ügyünk. Közös ügyünk, mert gyermekeink jövőjéről szól. Arról, hogy a jövő felélése helyett egy olyan világot hagyjunk magunk után, amelyben ők is boldogulhatnak majd.