Fény az emberben, ember a fényben konferencia

Processed with VSCOcam with hb2 preset

Egerben 2021 okt. 02.-án megtartandó konferenciánk témája, a korábbiak folytatásaként, / Föld,  Víz/ a mindeneket átfogó Fény lesz.


A különböző tudományterületek képviselői bemutatják a legkorábbi időktől napjainkig, a Fény szerepét az emberi élet különböző területein /tánc, építészet, mezőgazdaság/.
Az előadások által betekintést kaphatunk arról, hogy az  ember életében mit jelentett a metafizikai fény, s mit várhatunk a jövő mesterséges fényre épített világától.

A konferencia előadói, és részletes programja:

III_KONFERENCIA_PROGRAM_2021

A részvétel ingyenes, a személyes részvétel regisztrációhoz kötött, de élőben is közvetítjük .
További információk: Szent Korona Eger