Nagyvárosokban, aluljárókban, szinte mindhol találkozhatunk olyanokkal, akik lakás és munkahely hiányában az utcán élik mindennapjaikat. Ők azok, akik a társadalom perifériájára szorultak, önhibájukból vagy önhibájukon kívül hajléktalanná váltak. Sokan elfordulnak észre sem veszik őket, míg mások aprópénzzel segítenek. A nagy ellátóközpontok vagy segélyszervezetek naponta osztanak meleg ételt a rászorulóknak. A hajléktalanság nemcsak a lakás, otthon hiányát jelenti, sokkal inkább egy olyan állapot, amely az élteforma minden területére hatással van. De mennyire felelős a társadalom ezekért az emberekért? Valóban tudjuk őket segíteni, van kiút a hajéktalanságból? Tudnak ezek az emberek intergrólódni a társadalomba és a munka világába? A hajléktalanság magyarországi megjelenése sokak szerint a rendszerváltással van szoros kapcsolatban. De tény az is, hogy hatékony megelőzés hiányában a rendszerváltás óta eltellt 20 évben tovább nőtt a hajéktalanok száma, különösen a vidéki nagyvárosokban robbanásszerű a változás. Hivatalos adatok szerint körülbelül nyolc ezer hajéktalan él Magyarországon, de a hajléktalan ellétásban dolgozók szerint ennél sokkal többen körülbelül harminc ezren lehetnek. A hajlléktalanok nyolcvan százaléka férfi, annak ellenére, hogy a nők kicsit többen vannak. A nemi hovattartozás erősen befolyásolhatja a hajléktanná válás esélyeit. A női és férfi szerepek átalakulása ellenére a férfiak többség még ma is családfenntartónak tartja magát, ezért jobban megsínylik, ha ebben a szerepkörben sikertelenek lesznek. Ha egy férfi elveszti a munkáját, tartósan munkanélkülivé válik, gyakran depressziós lesz és inni kezd, ez váláshoz szélsőséges esetekben pedig az otthon elvesztéséhez vezethet. A korábban családfenntartó férfi, egyik napról a másikra utcára kerül. A munkanélküliség kérdése szorosan összefügg a hajléktalansággal. A hajéktalanok társadalmi kirekesztettségéből adódó problémáira a komplex megoldást kell kereni, nemcsak az azonnali alapszükségletek, mint szállás, tisztálkodás, étkezés megoldására kell törekekdni. Ezeknek az embereknek a jövőbe vetett hitét is vissza kell adni. Hogy ihosszútávon a társadalom teljes jogú tagjává váljanak.