Vállalati felelősség vállalás

A méret a lényeg? Vállalati méret és felelőssége.

„A nagyság ára a felelősség.”- W. Churchill Mára a nagyvállalkozások sokszor egy város lakosságával egyenlő számú alkalmazottal rendelkeznek, és éves árbevételük meghaladja egyes országok éves GDP-jét, így nem lehet kérdés, hogy a társadalom érdekeit is figyelembe vevő, felelős magatartást kell folytatniuk. A vállalati felelősség csak a méret kérdése lenne? Tud-e egy cég úgy működni, hogy a profitérdekeknek is megfeleljen, és egyúttal harmóniában legyen a környezetével, a természettel, s oly módon átalakítani a gondolkodásmódját, hogy figyelembe veszi mások érdekeit is. Milyen építőkövei vannak az új üzleti etikának, mely a fenntartható fejlődés irányába visz? A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért Közhasznú Egyesület (angol rövidítéssel BCSD Hungary) az Üzleti Világtanács a Fenntartható Fejlődésért nevű globális üzleti szervezet hazai képviselője. Amely több mint 200 nagyvállalat koalíciója, és a világ több mint 60 országában van jelen nemzeti szintű képviselettel. A Tanács célja, hogy elősegítse a tagok és a hazai gazdaság szereplőinek körében a fenntartható fejlődés három alappillérének – gazdasági fejlődés, ökológiai egyensúly, társadalmi igazságosság elveinek – a vállalati gyakorlatba való átültetését. A tudatos fogyasztók száma növekszik a XXI. század elején, a vevők döntéseit világszerte mind jobban befolyásolja a vállalatok felelős tevékenysége. A felelős működés nem mérethez kötött. „Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyez, a világot építi tovább.” -Antoine de Saint-Exupéry-