Ma már nem érdemes felhalmozni az igazolatlan hiányzásokat, ugyanis, ha ez megtörténik, nemcsak a lemaradás következményeivel kell számolni. Ha a hiányzások a jogszabályban meghatározott időnél többet érnek el, komoly, a szülőket is érintő szankciókra lehet számítani. Ha ugyanis a gyermek a kötelező tanórai foglalkozásokról igazolatlanul több mint ötven órát mulaszt, az adott település jegyzője elrendelheti védelembe vételét és akár a teljes iskoláztatási támogatást is felfüggesztheti. Egyre nyilvánvalóbbá válik az összefüggés a kihagyott órák száma, a diákok tudásszintje, a továbbtanulási esélyek és a későbbi munkalehetőségek között. Egy ország erejét nem csak a gazdasági erőforrásai határozzák meg, hanem az oktatási rendszer sikeressége és az ennek során megszerzett, munkaerőpiacon is érvényesíthető tudás. A szigorú lépések eredményeit hosszú távon a társadalom minden rétege érezni fogja. Az idősebbek az utánuk jövő generáció tudásában, képzetségében bízhatnak, a legfiatalabbak pedig követendő példát láthatnak maguk előtt. Az oktatási politika egyértelmű üzenetet küldött a társadalom minden tagjának azzal, hogy az indokolatlan hiányzást tűrhetetlen magatartásnak tekinti. Ezek után pedig a szülőknek, a diákoknak és a pedagógusoknak is el kell fogadniuk azt, hogy a túlzott iskolakerülés jóval több, mint egy felelőtlen diákcsíny.