A hetvenes évek elején a Római Klub kiadott egy tanulmányt, amely a Növekedés határai címet viselte. A tanulmány szerzői a huszadik század adatait és tendenciáit elemezve sokkoló következtetésekre jutottak. Kiderült, hogy ha a gazdasági növekedés változatlan feltételek mellett folytatódik, akkor a XXI. század közepén az emberi civilizáció összeomlik.

Először az energia- és nyersanyagkészletek merülnek ki, ami 2030 körül maga után vonja mind az ipari, mind a mezőgazdasági termelés drámai csökkenését. Elviselhetetlenné válik a környezetszennyezés, a termőföldek elfogynak és elszennyeződnek. 2050 körül a világ népessége is
összeomlik, azaz drámaian csökkenni fog a Föld lakóinak száma.