Az energetikai alkalmazás mellett a radioaktív izotópok és ionizáló sugárzások felhasználása kiterjed az egészségügyi ellátás, az ipar, a mezőgazdaság és a tudományos kutatás területére is. A földből és a kozmikus térből származó sugárzás mellett a civilizációs fejlettségünkkel együtt járó orvosi sugárforrásoknak is ki vagyunk téve. Szakemberek szerint mivel a speciális orvosi vizsgálatok száma egyre növekszik, ezért a belőlük származó sugárzásdózis is nagy valószínűséggel növekedni fog. De mi a helyzet a sokat dicsért és kárhoztatott nukleáris energiával és a nukleáris sugárzáshoz kapcsolódó területeken dolgozók védelmével? A sugárveszélyes munkahelyeken dolgozó embereket egy év alatt az átlagos dózismennyiség többszöröse érheti. Bár ennek kockázata igen elenyésző, mégis folyamatos a sugárterhelésük mérése. A szennyezettséget kimutató doziméterek adatait kéthavonta értékelik ki a sugárbiológiai intézetben. A tágabb értelemben vett védelem keretében a nemzetközi szervezetek vizsgálatai és tapasztalatai Magyarországon is beépítésre kerülnek a nukleáris védelmi elvekbe. A felhasználás ideje alatt alapelv a nukleáris technológia biztonságának, illetve a fizikai védelemnek a garantálása. A nukleáris fűtőelemek, valamint a kis- és közepes aktivitású radioaktív sugárzással szennyezett anyagoknak, orvosi eszközöknek a hosszú távú tárolása rendkívüli körültekintést igényel. A jövőnk védelme érdekében nemzetközi alapelv, hogy az atomenergia kizárólag békés célokra, biztonságosan és védetten alkalmazható. Többlépcsős védelmi rendszerek és eljárások biztosítják, hogy a lakosságra nézve se a jelenben, se a jövőben ne legyen káros hatása az atomenergia és a sugárzó anyagok alkalmazásának.