Milyen környezetben élünk?

A környezeti erőforrások ilyen mértékű kizsákmányolása mellett egyáltalán nem biztos, hogy képesek leszünk unokáink számára tiszta levegőjű és ivóvízű egészséges közeget hátrahagyni. De vajon tisztában vagyunk azzal mit tehetünk a saját környzetünk védelmében? A közlekedésből származó légszennyezésnek Magyarország lakosságának 70 százaléka, elsősorban a városban élők vannak kitéve. Az Egészségügyi Világszervezet szerint a légszennyező anyagok közül az autókból származó kisméretű részecske terhelés jelenti a legnagyobb egészségügyi kockázatot. Környezetünk minősége szoros összefüggésben van a társadalom egészségügyi állapotával. 2013 végén elkészült Magyarország környzeti állapotának felmérése. Az emberi civilizáció egyik kiemelten fontos környezetvédelmi problémája a mindennapi életvitelünk során képződő hulladékok kezelése. Magyarországon a keletkező hulladék mennyisége folymatosan csökken, míg 2000-ben 40 ezer tonna hulladék keletkezett, addig 2011-ben ennek a mennyiségnek kevesebb, mint fele 18.596 ezer tonna. A természet védelme, környeztünk megóvása, az emberek közös érdeke kell, hogy legyen. Fontos tisztában lennünk környezetünk állapotával, hogy ennek a tudásnak a birtokában hozzuk meg döntéseinket. A problémákkal ne csak elvi szinten foglalkozzunk, hanem tényleges megoldások is szülessenek.