Az egészséges környezethez való jog pontos tartalma igen változó: van ahol államcélként vagy állami feladatként, másol egyéni jogosultságként határozzák meg.