A válások száma ellenben gyorsan nő, és egyre kevesebb gyerek születik. A fiatalok később lépnek házasságra, egyre több az egyedül élő “szingli”, és sok gyerek nő fel egyszülős családban. A harmincéves nők 40 százalékának egyáltalán nincs gyermeke. De miért olyan fontos a család? Először is mert óriási szerepe van abban, hogy az újszülöttből lelkileg, szellemileg és testileg egyaránt egészséges ember váljon. A család adja a gyermekeknek az érzelmi alapokat, a lelki és anyagi biztonságot: itt tanulunk meg szeretni, itt sajátítjuk el az együttélés, az összetartozás, a kölcsönös bizalom és segítségnyújtás mintáit. Itt tanuljuk meg a legfontosabb szabályokat is: mi a jó, a helyes, mi az értékes, és rengeteg egyéb ismeretet szerzünk a környező világról. A családok közt fontos szerepet töltenek be a nagycsaládok: azok a családok, amelyek legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel. Ma 300.000 gyermek él Magyarországon ilyen nagycsaládban. Ezeknek sok előnye lehet, többek közt az, hogy tágabb közösséget alkotnak, és ennek a közösségnek a támogatása végigkísérheti őket egész életükben. Rendkívül fontos szempont, hogy mindenekelőtt a család adja át a közös kulturális értékeket, a hagyományokat, a család készít fel az életre, és sokszor végigkísér, támogat minket, bármerre is vessen a sors. Az általa nyújtott harmonikus élet és a másikról való gondoskodás nem pótolható értékeket nyújt. A család ugyanakkor fontos gazdasági egység is, hiszen a gazdaság nem különféle rideg statisztikák összessége, hanem hús-vér emberek élete, megélhetése és boldogulása. A fogyasztói társadalom és az anyagias életminták elterjedésével, az önzés és az agresszió kultúrájának elhatalmasodásával a korábbi családmodell egyre súlyosabb válságba kerül. A család szerepének leértékelődése rengeteg veszélyt rejt magában: a kölcsönös bizalom, az együttműködés, az együttélés, az egymás iránti megbecsülés és tisztelet elvesztését. Egy atomjaira hullott társadalom pedig súlyosan veszélyezteti az elkövetkező nemzedékek boldogulását, egészséges lelki és anyagi fejlődését.