Az ombudsman – a világ számos országában működő jogvédő intézmény. Nem magyar találmány, de a jövő nemzedékek érdekeinek érvényesítésére Magyarországon vezették be elsők között.Jelenleg ombudsmanhelyettesi rangban jog- és érdekvédelmi feladatokat lát el, olyanokat, amelyek a jövő nemzedékek életét érintik. Így például az egészséges környezethez, az ivóvízhez, a fenntartható közlekedéshez, egészségügyi ellátáshoz való jogot, vagy a megújuló energiahordozók elterjedésének előmozdítását.

Az emberiség a 20. század második felére olyan gazdálkodási – termelési és fogyasztási – módot alakított ki, amely egyre gyorsuló ütemben éli fel az emberi létezés alapját jelentő természeti környezet elemeit. Kipusztítva más fajokat a Föld felszínéről, megváltoztatva az éghajlatot, jelentősen megcsapolva a nyersanyag- és energiaforrásokat. Milyen jövő vár így gyermekeinkre? Mi kerül majd az asztalukra? Lesz-e ivóvizük? Az ombudsmannak sok mindenre kell odafigyelnie.