Világszerte mind nagyobb figyelem fordul a jövő felé: vajon mit hoz a holnap? Meddig nőhet a népességszám? Mikorra várható a nyersanyag- és energiaforrások kimerülése? Mit hoz a globalizáció, a klímaváltozás, a világ gazdasági-politikai térképének átrendeződése vagy környezetünk pusztulása? Különböző tudományterületek képviselői kezdtek el foglalkozni a közeli és távoli jövővel, válaszokat keresve modern világunk aggasztó problémáira.

A Római Klub első jelentése 1972-ben jelent meg: A növekedés határai címmel. Fő konklúziója szerint, ha az eddigi gazdasági növekedés továbbra is ilyen alapokon folytatódik, akkor a XXI. század közepén az emberi civilizáció összeomlik Bár a számítási modellt azóta többször is finomították, sajnos az új eredmények is komoly aggodalomra adnak okot, és vészterhes aktualitással bírnak.