Közös sors, közös felelősség

Az emberi civilizáció fejlődése fordulóponthoz érkezett. A mostani körülmények között sem a ma élő hétmilliárdnyi, sem a 2050 környékén várható kilencmilliárdnyi ember szükségleteit nem lehet kielégíteni – ehhez a rendelkezésünkre álló Föld nem elegendő. Mit hoz a jövő? Hogyan lehetne és hogyan kellene felkészülni rá? A fenntarthatóság tehát arról szól, hogy megóvjuk, gyarapítsuk közösségi, emberi, környezeti és gazdasági értékeinket az utánunk következő generációk számára. Ez közös felelősségünk, ami csak akkor lehet sikeres, ha nemzetközi és nemzeti szinten egyaránt összefogunk. Az összefogás nemzetközi szinten az államok közötti együttműködést takarja, politikai, gazdasági és társadalmi téren egyaránt. Nemzeti szinten pedig az állam (a politika), a gazdasági szféra, a tudomány és a civil társadalom összefogását jelenti. Ennek az összefogásnak a kereteit jelöli ki a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia, amelyet az Országgyűlés ellenszavazat nélkül 2013 tavaszán fogadott el. Miért fontos ez a dokumentum? A Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia tehát a közös jövőnkről szól. Ezt a jövőt ugyanis mi magunk teremtjük: mi mindannyian, itt és most. A tét: Magyarország sorsa, saját gyermekeink, unokáink élete.