Horvátország egyik leglátványosabb vára – Trakostyán vára, 1. rész

Trakostyán vára (Dvorac Trakošćan) a Draskovich család ősi kastélya a Horvát Zagorjén. A kastély mai formája a XIX. század közepén alakult ki, miután a már romos középkori várat felújították. Az első részben a vár elhelyezkedését és a történelmét mutatjuk be.

Varasdtól 40 km-re délnyugatra, a Horvát Zagorje hegyei között 286 méteres magasságban található. Letenyétől kb. másfél órás út autóval. A várkastély egy kúp formájú dombra épült, melyet gazdag növényzetű park és egy tó vesz körül az útikönyvek szerint…  

Fotó: trakoscan.hr

A valóság 2023. nyarán az volt, hogy legfeljebb békaúsztató ami az egykori mesterséges víztükörből megmaradt. 

Az kastély elődje a XIII. században, mint megfigyelő erőd a zagorjei grófság védelme érdekében készült. Az első századokban Trakostyánt és környékét egy ismeretlen főúri család birtokolta. A jelenlegi épület kinézetében szinte semmiben nem hasonlít az egykori erődre.  

Először hivatalos iratban 1394-ben említik, eszerint Cillei Hermann kapta adományul. 

Cillei Hermann (bán) 1401-től válik az egyik legbefolyásosabb politikussá Magyarországon, amikor közreműködik Zsigmond király kiszabadításában, és mivel a két legjelentősebb méltóság, a király és a nádor képviselőivel eljegyezte egy-egy lányát, kiérdemelhette volna a „Magyarország apósa” címet. Zsigmond leveleiben „igen kedvelt apósunk”-nak címezte.

A házasságok beteljesülésével Cillei 1406-tól 1408-ig Horvátország és Szlavónia bánja is lett egyszerre. Cillei Hermann 1408-ban a Sárkány-rend egyik alapítója volt. 

A vár az északnyugat-horvátországi várrendszer része és a középkorban a Ptuj felől Bednja völgyében haladó utat tartotta szemmel. 1456-ig, a család kihalásáig, a Cilleiek birtoka. 

A család számtalan birtokai közül az egyik legismertebb a szlovéniai Celjében található. 

E nemzetiség kihalása után Trakostyán is osztozott a többi vár sorsában. A család birtokai feloszlottak, többszörösen gazdát cseréltek.

A vár először Vitovec János hadvezéré, majd Corvin Jánosé lett, aki Gyulay Jánosnak adta. 

A Gyulayak három nemzedéken át birtokolták és sokat építettek is rajta, de 1566-ban kihaltak és a birtok a császárra szállt. I. Miksa császár szolgálataiért Draskovich Györgynek, horvát bánnak adta. 

Ezt követően a Draskovichok többször átépítették. Ekkor emelték a nyugati bástyát, mely már alkalmas volt az erődítmény ágyúkkal és tűzfegyverekkel való hatékony védelmére is.

Az itt elhelyezett címer és a felirat bizonyítják, hogy Draskovich II. János és Péter 1592-ben építtették. 

A várkastély, mint arról egy 1667-ből származó rajz is tanúskodik már ekkor megkapta napjainkig megőrzött formáját. 

Amikor a család zagorjei birtokai virágzásnak indultak a Draskovichok XVIII. században elhagyták a várkastélyt, ami enyészetnek indult. Ezután már főként csak katonaság tartózkodott benne. 

Szerencsére a vár története nem ezzel a szomorú időszakkal ért véget. A XIX. század közepén a főúri családok egy részében újra divatba jött a romantika, a családi hagyományok felélesztése és a régi épületek felújítása. Trakostyán várának története is szerencsére egy újabb felívelő szakaszba került. Ezt a következő részben mutatjuk be. Itt nemcsak a felső szinteket járjuk be, hanem a nagyon szépen berendezett belső tereket is megmutatjuk Önöknek.

Élmény és fotó: Farkas Attila / www.gogogo.hu

Térkép: Trakostyán vára

Információk: Wikipédia