A Különleges Rendeltetésű Dandár bemutatója

Honvédelem Napja 2019 május 18- án és 19-én a Budaörsi Repülőtéren. A MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár bemutatója

Változatos programokkal, légi parádéval és látványos bemutatókkal várták az érdeklődőket a szervezők.  A vasárnapi programokra is több mint 30 ezren voltak kíváncsiak, így a rendezvény három napja alatt közel 70 ezer ember nézte meg a Magyar Honvédség látványos bemutatóit, haditechnikai eszközeit.

Miután a Magyar Honvédség légierejének gépei díszelgő áthúzással köszöntötték a vendégeket, a vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár katonái foglalták el a repülőteret, és megkezdték komplex harcászati bemutatójukat, amelyen az alakulat közel összes technikai eszköze bemutatkozott.

A dandár feladatrendszerét a honvédelmi miniszter 1705/200-21/2017. számú alapító okiratában az alábbiak szerint határozta meg: Magyarország függetlenségének, területi épségének és határainak katonai védelme, nemzetközi szerződésekből eredő közös védelmi és békefenntartó feladatok ellátása, valamint a nemzetközi jog szabályaival összhangban humanitárius tevékenység végzése. A NATO-doktrínákban meghatározott különleges műveleti feladatok és az ezekhez kapcsolódó tevékenységek végrehajtása nemzeti alárendeltségben, illetve azokban való részvétel a szövetségi köteléken belül; a békeműveletekben vállalt feladatok teljesítésében való részvétel; békeidejű és háborús kutató-mentő feladatokban való részvétel. Külön tervekben meghatározottak szerint, válságkezelésben való részvétel.

FŐ FELADATAI

  • Különleges műveleti feladatok végrehajtása nemzeti vagy NATO-parancsnokság alárendeltségében: különleges felderítés (SR), közvetlen műveletek (DA), katonai segítségnyújtási feladatok (MA).
  • Békefenntartó feladatok ellátása.
  • Katonai műveletek végrehajtása a haza védelme, a szövetségben vállalt kötelezettségek teljesítése érdekében.
  • Alegységeiből alkalmi harci köteléket alakítva, együttműködve a légierővel és más szárazföldi támogató kötelékekkel váratlan, katonai erő alkalmazását igénylő műveletek végrehajtása.
  • Hagyományos erőkkel nem vagy nehezen megoldható speciális feladatok végrehajtása.
  • Harci kutató-mentő feladatokban való részvétel.
  • Katonai rendfenntartói feladatokra való felkészülés, részvétel.

TÖRTÉNETE

Az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Dandár 2017. szeptember elsején alakult meg az MH 2. vitéz Bertalan Árpád Különleges Rendeltetésű Ezred jogutódjaként.

A 2016. január elsején létrehozott ezred jogállású katonai szervezet története 1993-ig nyúlik vissza, amikor az MH 34. Bercsényi László Felderítő Zászlóalj bázisán elsőként hoztak létre egy kettős rendeltetésű (légi szállítású és ejtőernyős lövész) századot, majd a század bázisán megalakult az MH 88. Légimozgékonyságú Zászlóalj. A zászlóalj 1993. szeptember 1-jén vált önálló katonai szervezetté. A két alakulat története ekkor kettévált, és a 88-as zászlóalj alapvetően egy könnyűlövész, míg a 34-es zászlóalj továbbra is felderítő szakmai vonalon tevékenykedett. A szétválástól függetlenül számos párhuzamosság megmaradt, ilyen volt a speciális szervezeti struktúra, az ejtőernyős- és búvárképesség integrálása, a hagyományostól eltérő fegyverzet, valamint eljárási módok.

A két katonai szervezet ezt követően több átalakításon is átesett, de megtartotta a rá jellemző specialitásokat. A különleges műveleti képesség kialakítását 2005-től az Amerikai Egyesült Államok folyamatosan támogatta. Az évek során több olyan feladatot hajtott végre a két szervezet, amely aláhúzta a párhuzamosságokat, úgymint az MH Könnyű Gyalogszázad harmadik váltása 2005-ben, továbbá az MH Tartományi Újjáépítési Csoport 4. váltása 2008-ban, ahol a két szervezet egy közös kötelékben teljesített szolgálatot Afganisztánban. Mindezen történelmi párhuzamosság következményeként 2016. január elsején megalakult az különleges rendeltetésű ezred.

A megváltozott biztonsági kihívások és a modern hadviselésre jellemző hibrid fenyegetés a rendelkezésre álló erőforrások (hazai és amerikai) további ésszerű felhasználását tették szükségessé. Egy magas készenlétű, korszerű, modern fegyverzettel felszerelt, egységes irányítás alatt működő, a hagyományos katonai szervezetekkel nem, vagy csak korlátozottan megoldható feladatok végrehajtására alkalmas katonai szervezet létjogosultságát igazolja a 2017. szeptember elsején megalakult különleges rendeltetésű dandár.

Videó: aerosport. hu

Operatőr: Farkas Attila