Határátkelő a templomkertben – Rönök

A kis templom Rönök határában egy rövid erdei út végi tisztáson található. A település Szentgotthárdtól 7 kilométerre északkeletre, a Lahn-patak partján fekszik.  1336-ban Ryunuk néven említi először oklevél.  Neve szláv eredetű lehet.

A földúton felkapaszkodva – jó idő esetén akár autóval is megtehetjük a pár száz métert a műúttól – megpillantjuk a templom tornyát.

A Szent Imre-templom helyén egy 800 éves Árpád-kori templom állt. Az ősi templom 1898. utolsó vasárnapján egy viharban annyira megrongálódott, hogy le kellett bontani. 

Az új templom alapkövét 1902. november 9-én tették le, felszentelése 1904. pünkösdvasárnapján volt.

Hossza és magassága 35 méter, szélessége 15 méter.

A trianoni békeszerződés után a templom csupán néhány méterre került az új határtól.

Sorsában 1945 után kedvezőtlen fordulat következett, mivel határsávba került és a határ közelsége miatt megtiltották a híveknek a templom látogatását. Berendezését elvitték és az épületet sorsára hagyták.

A templomot a határőrség használta magasfigyelőként.

A szomszédos burgenlandi települések népe szomorú szemmel nézte a templom pusztulását és amikor már a politikai helyzet lehetővé tette mozgalom indult a templom megmentésére.

Bizottság alakult, melynek jelszava: „Mentsétek meg a Szent Imre templomot”. 1990. évi március hó 12. napján Szombathelyen írták alá az egyezményt a rönöki Szent Imre templom megközelíthetőségéről a Magyar Köztársaság Kormánya és az Osztrák Köztársaság Kormánya között.

A helyreállítási munkák 1990 szeptemberében kezdődtek.

A torony keresztjét II. János Pál pápa 1990. augusztus 19-én szombathelyi látogatásakor áldotta meg.

A felújított templomot 1992. szeptember 22-én szentelték fel. 

A renoválás három építési szakaszban történt. A födém és tetőzet építése, a torony helyreállítása, külső és belső munkák a falakon. A régi berendezés nem lett újjáépítve, hanem a mai kor igényeihez igazították.

A templom előtti téren hatalmas, öreg fák hűs árnyékában elhelyezett padok sora várja a fáradt látogatókat. 

A rönöki Szent Imre-templomot a Hit, és a nemzetközi összefogás építette újjá. Így lett ez a gyönyörű kegyhely a népek-nemzetek összetartozássának szent jelképe!

Élmény: Hada Erzsébet 

Fotó: Farkas Attila / www.gogogo.hu

Térkép: rönöki Szent Imre templom 

Forrás: www.bucsujaras.hu/ronok/tortenet, Wikipédia