Fatima üzenete dióhéjban

Fatima egy portugáliai kisváros kevéssel több, mint 100 évvel ezelőtt keltette fel az egész világ érdeklődését és hamarosan egyik leglátogatottabb zarándokhellyé vált. A kegyhely kisugárzása és üzenetének aktualitása napjainkban sem csorbult.

Az I. világháború borzalmai közepette, 1917. május 13. és 1917. október 13. között, Lúcia Santos, valamint Francisco és Jácinta Marto fatimai pásztorgyerekek három angyali és hat Mária jelenésben részesültek. 1917. október 13-án történt Napcsoda, amelynek a becslések szerint 30- 70 000 tanúja volt. A három fatimai látnok előre bejelentette, hogy aznap délben csoda fog történni. „A zuhogó eső egyszer csak elállt, és a felszakadozó felhők mögül opálfényű forgó korongként bukkant elő a Nap. Szivárványszínű sugarakat szórt, majd meg-meglódult a Föld felé. Sokan azt hitték, itt a világvége. A jelenség perceken át tartott, s amikor véget ért, a szemtanúk elmondása szerint csuromvizes ruháik egyszerre teljesen szárazak lettek!”.

Isten anyja kijelentette, hogy emberiség eltért Istentől és a vesztébe rohan. A Szent Szűz imát, böjtöt és engesztelést kért, valamint Oroszország felajánlását Szeplőtelen Szívének!

A felajánlásra a pápák több kísérletet is tettek, amelynek keretében a világot, az emberiséget a Szűzanyának ajánlották, de a Jelenés akaratának megfelelően kizárólag Oroszország felajánlása a világ püspökeivel egyesülve, mind a mai napig nem történt meg! Kérte a Szűzanya, hogy naponta imádkozzuk a szentolvasót és amennyiben lehetséges, naponta vegyünk részt szentmisén!

A Szeplőtelen Szűz három titkot bízott a gyermekekre! Az első titok a pokol szörnyű látomását tartalmazza, amely a kárhozat valóságára hívja fel figyelmet, amelyet sokan különösen napjainkban nem vesznek komolyan.

A második titokban a Szűzanya megígérte a világháború végét, de előre megmondta, ha Oroszország és az emberiség nem tér meg újabb háború jön, amely borzalmasabb lesz mint az első! Oroszország pedig elterjeszti az egész világon tévtanait és az Anyaszentegyházra sötét idők köszöntenek! Mindezt az emberiség már átélte, a II. Világháború és kommunista diktatúrák borzalmai során.

Marx és Engels írásaiban találunk utalásokat arra vonatkozóan, hogy a kommunizmus végső célja minden különbözőség megszüntetése, még a nemek közötti különbségé is, tehát a család hagyományos formáját fel kell számolni. Ezt testesíti meg manapság az ún. gender-ideológia.

A harmadik titok-abban a formájában, ahogyan azt a Szentszék nyilvánosságra hozta- egy nagy szorongattatásról számol be, ami egyaránt érinti a világot és az Egyházat is. „A két, már korábban elmondott rész után Miasszonyunk bal oldalán, egy kicsit magasabban láttunk egy angyalt, bal kezében lángpallossal; szikrázva lángokat bocsátott ki magából, mintha föl akarná gyújtani a világot; de a lángok kialudtak, amikor találkoztak a Miasszonyunk felénk nyújtott jobbjából áradó sugárzással. Az Angyal jobb kezével a Földre mutatva hangos szóval mondta: ‘Bűnbánat, bűnbánat, bűnbánat!’ „(L’Osservatore Romano 2000. június 30-i száma)

Sokak vélekedése alapján a harmadik titok még beteljesedés előtt áll és a beteljesedést egy nagy hitehagyás fogja megelőzni, mely még az Egyház belső köreit is érinteni fogja! Az igazakra nagy megpróbáltatás vár, de végül a Szűzanya Szeplőtelen Szíve fog győzedelmeskedni!

A látnokok közül csak Lúcia érte meg a felnőtt kort és szerzetes nővér lett. Az 1950-es években a zárdában Lúciának ismételten megjelent a Szűzanya és közölte, hogy számos lélek veszik el, ezért kérte a rózsafüzér imádkozását és tanúskodott annak hatékony erejéről: „A Rózsafüzér imával fogjátok lelketek megmenteni és számtalan lélek megmenekülését kieszközölni!”

Szöveg: Grujber Zsolt, plébános

Fotó: gogogo.hu / Farkas Attila

Források:

  • Zarándokok könyve
  • Fatimáról beszél Lúcia nővér
  • L’Osservatore Romano 2000. június 30-i száma
  • Athanasius Schneider-Fülep Dániel: Katolikus Egyház merre tartasz?