Fák a jövő generációiért

A földi élet alapja a biológiai sokféleség. A tiszta édesvizet és levegőt a termékeny talajt is élőlények milliárdjai állítják elő. Ennek az örökös körforgásnak kiemelkedő szereplői a fák az erdőségek.A szülőföld iránti szeretet és a nemzedékek közötti szolidaritás jegyében kezdeményezést indított a jövő nemzedékek érdekeinek védelmét ellátó biztoshelyettes. A “Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” nevű országos program keretein belül a helyi közösségek minden magyar gyermek születésénél egy-egy fát ültetnének.

A “Fák Nemzetünk Jövő Generációiért” program többek között egy olyan szerkezetváltó, megelőző környezetpolitikához kíván hozzájárulni, amely az egész társadalmat környezetbarát irányba tereli. Célja, hogy a felnövekvő nemzedékek is jobban kötődjenek természeti környezetünk védelméhez. Minden egyes fa ültetésével hozzájárulunk az éghajlatváltozás mérsékléséhez és az egészséges városi környezet kialakításához.

A világon léteznek hasonló kezdeményezések. Indonéziában például addig senki nem kaphat anyakönyvi kivonatot, amíg a szülők nem tudják igazolni, hogy két facsemetét elültettek.  A walesi jövő nemzedékek intézmény kezdeményezésére szintén minden gyermek születésekor  elültetnek egy fát a walesi erőkben. Magyarországon már több település is jelentkezett, hogy csatlakoznának a programhoz.

Fontos látnunk, hogy a természeti erőforrások védelme egyéni felelősségvállalás nélkül szinte lehetetlen. Minden elültetett fa a jövő nemzedékek számára megőrzendő természeti örökség. A fák a víz körforgásának biztosításával, a talaj védelmével javítják az ökológiai egyensúlyt és a mikroklímát, tisztítják a levegőt. Ezzel hozzájárulnak az egészséges települési környezet kialakításához. Ez a program egyszerre szolgálja a “gyökerek” a szülőhely megbecsülésének erősítését valamint kifejezi, hogy minden gyermek – társadalmi helyzetétől függetlenül – egyenlő emberként születik.