Egyházak a fenntarthatóságért

Globalizálódó világunkban a társadalmi kultúra is gyökeres változáson megy keresztül. A világon mindenütt előtérbe kerültek az anyagi értékek, egyre nagyobb tért hódít a fogyasztói szemlélet.  A gyors anyagi gyarapodás vágya háttérbe szorítja a lélek békéjét, harmóniáját, és hosszú távon ellentmondásba kerül az egészséges, fenntartható élettel – ez egyaránt igaz a társadalom és az egyes emberek boldogulására. Ebben a hajszában  az egyházak szerepe egyre fontosabb, hiszen lelki életünk egyik meghatározó eleme a vallás, a hit.

Az egyházak társadalomösszetartó és -formáló szerepe évezredek óta megkérdőjelezhetetlen, így a fenntartható fejlődésben is fontos szerepük van. Az egyházaknak azonban hagyományos feladataik mellett a modern kor kérdéseire is választ kell találniuk. Így a társadalom hitének, lelki harmóniájának, összetartásának ápolása mellett a környezettudatos gondolkodásban és életvitelben is iránymutatók lehetnek.