Válságban a házasság intézménye?

Ami a világ egyik részén tabunak számít, az a másikon, ha nem is elfogadott, de egyre gyakoribb. Míg dédszüleink idejében szinte lehetetlen volt válásra gondolni, addig ma Magyarországon a házasságkötések közel kétharmada végződik válással. Ugyanakkor az együtt élő párok jó része egyáltalán nem is akar összeházasodni, élettársi viszonyban vállalnak gyermeket. Elkerülhetetlen tehát a kérdés, milyen jövője van a házasság intézményének?

A házasság intézménye az elmúlt száz évben jelentős átalakuláson ment át és valószínüleg szoros összefüggésben áll a család és a társadalmi közösségek, a közösségi értékek eróziójával. A család azonban nemcsak a közösségi értékek, a bizalom, az összetartozás, az együttműködés hordozója, hanem gazdasági szerepe is igen fontos. Mivel a nemzetgazdaság talapzatát a családi gazdaság adja, a család szerepének leértékelődése egyszerre oka és következménye egy süllyedőben lévő társadalomnak.