A Szt. András templomrom a Művészetek Völgye közelében – Taliándörögd

Az 1989. júliusa óta megrendezésre kerülő Művészetek Völgye összművészeti fesztivált nem kell senkinek bemutatni. A rendezvénysorozat egyik helyszínének határában található a Taliándörögdi Szt. András templomrom. Megközelíteni murvás utakon lehet több irányból is.


A piknik kosarat ne felejtsük az autóba, mert a rom mellett remek lehetőség van egy “madárlátta” ebéd elfogyasztására.


Vígjáték rajongóknak ismerős lehet ez a helyszín. Itt forgatták a Hasutasok című film néhány jelenetét 2007-ben. A filmet Szőke András rendezte, aki lokálpatriótaként szinte az egész falu minden zegét zugát “beleforgatta” a filmbe. A romnál én is a film forgatása alatt jártam először. 


Taliándörögd határa már régóta lakott hely volt. Római telep nyomaira is bukkantak a település mellett. Dörögd első említése 1249-ben történik. Taliándörögd területén a középkorban négy település volt:

A legkorábbi Tótdörögd
Monostordörögdöt egyetlen esetben említik (1504)
Felsődörögd a Szent András templommal és
Alsódörögd (a Szent Szűz tiszteletére épített kápolnával) a 14. század elején tűnnek fel.


Mind a négy település egyházas hely volt. A településsel szorosan összefügg a Dörögdi család neve és sorsa. A családnak birtoka volt többek között Felső-dörögd, Alsó-dörögd és Imár is.


A falutól keletre egy kisebb dombon áll a gótikus stílusban átépített templom romja. A templomot Szt. András tiszteletére a XIV. század elején építették. Az Anjou-korban Szent Andrásnak szentelt templomban a nemesek helyét az istentiszteleten szigorú rend szabta meg. Az említett oklevél szerint a felsődörögdi nemesek a Szent András főoltár és a Boldogságos Szűz mellékoltára előtt, vagyis a templom középső és északi részén, az alsódörögdi nemesek a Szent Domonkos mellékoltár előtt, vagyis a templom déli részén állhattak. Ők maguk a halottaikat is e rendet követve temették el. 


Feltételezhetően a népnyelv pontosan használja a Klastrom (kolostor-rom) meghatározást, mert méretéből, továbbá a még fel nem tárt részek elrendeződéséből adódóan is következtethetünk kolostor mivoltára. 


Felső-Dörögd pusztulása a 16. század közepére tehető, miután a török felperzselte a települést.  Sajnos mára csak a keleti fele maradt meg a templomnak. A szentély, és a hozzá kapcsolódó sekrestye romos falai mutatják az épület méretét.  A korabeli pusztítás mértékére utal, hogy a falu ezen a helyen többé nem épült újjá. Ezért is a nagyobb távolság a romok és a falu között. Az ásatások tanúsága szerint a leégett, romokban álló templom a fosztogatók, kincskeresők martaléka lett. Így dúlták fel Dörögdi Pál és feleségének sírját is. 


A templom és temetőjének kisebb koporsóleleteit, az épület csigalépcsőit, bordaprofiljait, záróköveit és más, ásatásból származó faragott köveit ma a veszprémi múzeum és a faluban található Ősök Háza őrzi.A templomépület hajója is a település házainak sorsára jutott, csak a bazaltból készült alapkőfalak maradtak meg a földben. A mai napig álló szentély 6,81 m oldalú négyzet, amit a hajótól egy diadalívvel választottak el. A sekrestyéből még ennél is kevesebb maradt épen. A hengerfal és 1-2 lépcsőfok utal az egykori templomtoronyba vezető csigalépcsőre. A templom ablakait művészi munkával vörös homokkőből csúcsívesre faragták. Szintén a román építésre utal az emeleti lőrésszerű ablakocska.A XIX. század végén még láthatók voltak az épület legérdekesebb maradványai, a freskók. A szentély falait részekre osztották és mindegyikben más-más bibliai jelenetet ábrázoltak, ami közös bennük, hogy minden rész tartalmaz egy bizánci stílusú glóriával övezett fejet. A freskók valószínűleg a veszprémi Gizella-kápolnában található festményekkel egy időben készültek.  A templomrom jelenleg műemlékvédelem alatt áll.


És most jött el a piknik kosár ideje… Az út mellett, a műemlékkel szemben egy szépen kiépített pihenőhelyen kipakolhatjuk az elemózsiánkat. A közelben található Klastrom-közkút vizét a Denti-séd Klastrom előtti szakaszából nyerik. 

Élmény és Fotó: Farkas Attila / www.gogogo.hu

Térkép: Pilisborosjenő

Információk: https://malmokvolgye.hu/
Koppány Tibor: A Balaton-Felvidék románkori templomai
https://taliandorogd.hu/telepulesunk/ertektar/a-taliandorogdi-ertektar-elemei/szent-andras-templomrom-klastrom/