A fenntarthatóság útján

2015-ben fogadták el a tagországok az ENSZ által összeállított, a fenntartható fejlesztést segítő 17 pontból álló dokumentumot, amely a fejlődő és a fejlett országok környezeti, társadalmi problémáira fókuszál, a környezeti szempontokat figyelembe véve.  A keretrendszer alapjait a kiegyensúlyozott társadalmi fejlődés, a tartós gazdasági növekedés és a környezetvédelem képezik. A keretrendszer kialakításában és formálásában Magyarország a kezdetektől fogva meghatározó szerepet vállalt.

Az Agenda 2030 nem kötelező jellegű ajánlás, így minden ország saját érdekeit figyelembe véve, relevánsabb mérőszámokkal mérheti az eredményeket. A 17 fenntartható fejlődési cél mellett, közel 169 alcélt is megfogalmaztak. Világszerte vizsgálják, hogy az egyes alcélok milyen hatással vannak a célok megvalósulására. Elég megoszló eredmények születtek a vizsgálatot illetően, ugyanis számos esetben abszolút pozitív hatással vannak egymásra, azonban olyan eredmények is lettek, ahol az alcélok negatív hatással vannak a célok elérését illetően. Nem elősegítik, épphogy hátráltatják azok megvalósulását. Az ENSZ említett dokumentumának, összes kitűzött céljuknak elérését 2030-ra várják.